Агробіологічний контроль за посівами озимих зернових культур і озимого ріпака в осінньо-зимовий період

За кліматичними умовами та географічним положенням в Україні завжди існує висока ймовірність несприятливих агрометеорологічних явищ для розвитку сільськогосподарських культур, особливо в осінньо-зимовий період.

За статистичними даними Мінагрополітики України в середньому за 1998-2012 роки щороку гине через несприятливі погодні умови зими 18% озимини, з них: озима пшениця – 10%, озиме жито – 15%, озимий ячмінь – 15%, озимий ріпак – 23%. Тому важливе значення для стабілізації виробництва зерна та насіння ріпаку має агробіологічний контроль за станом посівів озимини.

Агробіологічний контроль за станом посівів – це система отримання інформації про умови, які складаються в посівах на протязі вегетації рослин. На основі результатів спостережень та аналізів за розвитком агрофітоценозів роблять висновки про особливості формування продуктивності посівів та фактори, які впливають на ці процеси. Це дає можливість вчасно проведеними агротехнічними заходами зменшити негативну дію несприятливих погодних умов на формування продуктивності посівів.

Агробіологічний контроль включає:

перевірку і облік якості посівного матеріалу;

оцінку поживного та водного режиму ґрунту;

оцінку якості основного та передпосівного обробітку ґрунту;

поточний контроль за динамікою росту і розвитку рослин;

контроль за життєздатністю рослин в зимовий період;

моніторинг фітосанітарного стану посівів протягом вегетації.

Обов’язковим є проведення осіннього, зимових та весняного обстежень посівів.

Спостереження за станом посівів озимини в осінній період передбачає :

облік густоти рослин після сходів та перед входом в зиму;

визначення висоти та фази розвитку рослин перед входом в зиму;

визначення глибини залягання вузла кущіння та інтенсивності кущіння;

визначення стану та довжини конусу наростання рослин;

оцінку стану розвитку кореневої системи;

облік забур’яненості посівів, ураженості хворобами та пошкодженості шкідниками.

Ріст рослин озимини восени відбувається до настання морозів. Припинення активної вегетації рослин відбувається при переході середньодобової температури повітря через +5 ºС, але за рахунок підвищення денних температур, вегетація може продовжуватися на низькому рівні до стабільного переходу середньодобової температури повітря через 0 ºС.

Стійкість озимих культур до низьких температур є важливою пристосувальною властивістю, набутою в процесі еволюції. Із озимих  культур найбільш морозостійке озиме жито, за оптимального розвитку та загартування рослини можуть витримувати морози на глибині залягання вузла кущіння мінус 20-22 ºС. Для рослин озимої пшениці та тритикале критичні температури становлять мінус 18-20 ºС. Рослини озимого ячменю найбільш чутливі до пониження температури, вони пошкоджуються при морозі 14-16 ºС.

Морозостійкість – це здатність рослин витримувати низькі температури. Зимостійкість – це стійкість рослин озимини до несприятливих факторів зимівлі. Для підвищення зимостійкості рослин важливе значення має їх загартування  в кінці осіннього періоду вегетації. Загартування рослин – це комплекс складних фізіологічних і біохімічних процесів, які проходять у відповідних умовах. За Тумановим І. І. загартування проходить восени у дві фази.

Перша фаза загартування проходить впродовж 10-12 днів у сонячну суху погоду при температурі 8-15 ºС вдень та близько 0 ºС вночі. В рослинах відбувається інтенсивне нагромадження розчинних вуглеводів і амінокислот. Озимі, які пройшли першу фазу загартування , здатні витримувати зниження температури до мінус 10-12 ºС. За похмурої погоди формується значно нижча зимостійкість.

Друга фаза загартування відбувається при температурі від 0 ºС до мінус 5 ºС. Вона проходить як на світлі так і в темноті. В цей період зростає концентрація клітинного соку у вузлах кущіння, що запобігає утворенню кристалів льоду в тканинах рослин під дією низьких температур. Повне загартування рослин триває 18-22 дні.

Водний дефіцит у поєднанні зі зниженням температури в період загартування рослин призводить до нагромадження меншої кількості цукрів та ослаблення синтезу азотистих речовин, які відіграють захисну роль під час зимівлі. Проте, недостатня кількість тепла, дещо пом’якшує негативний вплив дефіциту вологи на морозостійкість рослин озимини.

Процеси загартування рослин зворотні. Якщо взимку бувають тривалі відлиги і в рослин відновлюються ростові процеси, спостерігається їх розгартовування. Після цього вони за певних умов здатні проходити повторне загартування, але при цьому їх зимостійкість значно знижується.

Зимостійкість рослин озимих зернових культур в значній мірі залежить від фази розвитку в якій вони входять в зиму, що обумовлюється строками сівби та залежить від умов осінньої вегетації. Сприятливі умови для проведення сівби озимини настають, коли встановлюється середньодобова температура повітря 14–16°С, осіння вегетація триває 40–50 днів, а сума ефективних температур більше 5°С за осінній період становить 250–280°С. За достатньої вологозабезпеченості це забезпечує формування у рослин 2–4  пагонів і добре розвиненої вторинної кореневої системи та сприяє добрій перезимівлі.

Слід відмітити, що добре переносити умови зимівлі можуть рослини у стадії проростання зерна, тобто коли вони ще не використали для живлення запасні речовини ендосперму насінини.

Найменш стійкими до низьких температур рослини озимих зернових культур бувають в період коли вони переходять від гетеротрофного до автотрофного живлення, тобто коли вони перестають живитися за рахунок речовин, які знаходяться в ендоспермі насінини і починають забезпечувати себе поживними речовинами за рахунок фотосинтезу, який проходить в листках. Цей період співпадає з фазою сходів, тобто формуванням 1-3 листків. В цей період критичні температури для перезимівлі на 1-2°С вище порівняно з добре розвиненими рослинами, що обумовлює низьку та середню зимостійкість більшості сортів озимини. Крім того, в цей період розвитку рослин ще не сформувався вузол кущення та вторинна коренева система, за рахунок яких відбувається відростання рослин в разі значного ушкодження або загибелі листкового апарату, що значно підвищує ризик загибелі рослин під час зимівлі.

Низькою зимостійкістю характеризуються також перерослі посіви озимини. Коли на час припинення осінньої вегетації рослини формують більше чотирьох добре розвинених пагонів, висота рослин понад 20 см, такі посіви схильні до ураження хворобами та шкідниками.

Про стан готовності рослин озимих зернових культур до зимівлі можна судити за довжиною та станом конусу наростання, що можна визначити лише за допомогою мікроскопа. У перерослих рослин  конус наростання більше 0,4-0,5 мм, у недостатньо розвинених – не  перевищує 0,1-0,15 мм. Отже, перерослі рослини та недостатньо розвинені  менш стійкі до пошкодження морозами.

Агробіологічний контроль за станом посівів озимини в зимовий період передбачає :

моніторинг температурного режиму повітря та ґрунту  на глибині залягання вузла кущення, висоти снігового покриву та глибини промерзання ґрунту;

визначення життєздатності рослин станом на 25 січня, 23 лютого і 10 березня, а також кожний раз через 2- 3 дні після періоду із сильними морозами або глибокими відлигами;

моніторинг заселеності посівів мишовидними гризунами.

Взимку життєздатність зимуючих рослин визначають з використанням різних методів. Основним і найбільш розповсюдженим методом контролю стану перезимівлі є метод відрощування рослин у монолітах. Моноліти розміром 30x30x15 см з двома рядками рослин відбирають по діагоналі поля у 2-4 типових місцях і акуратно кладуть у відповідних розмірів дерев'яні ящики. Після чого їх ставлять у приміщення з температурою не вище 10°С для  відтанення ґрунту. Потім переносять у світлі приміщення з температурою 18-20°С, де їх відрощують протягом 12-15 днів, не допускаючи пересихання ґрунту у ящиках та проводять підрахунки живих і загиблих рослин, оглядаючи при цьому стан вузлів кущення та кореневої системи і визначають перезимівлю у відсотках. Моноліти рекомендується відбирати при температурі не нижче мінус 15°С.

Донський метод. Обережно відбирають (вирубують) рослини (30-50 рослин) з непошкодженими вузлами кущіння, не менше як у 5 типових місцях поля. Протягом 30-40 хвилин рослини у теплому приміщенні відморожують після чого їх відмивають та  відрізують листки і корені на відстані 1 см від вузлів кущіння, а самі вузли відрощують. Для цього їх кладуть у скляну посудину на добре зволожену вату або марлю, яку зверху закривають для підвищення вологості повітря і ставлять у тепле і темне приміщення (24-26°С) на 24 год. Живі рослини, які за цей час відростають на 3-15 мм й ті, що не дали ніякого приросту (неживі), підраховують і визначають відсоток перезимівлі озимини.

Водний метод. Як і при монолітному методі, рослини відбирають у чотирьох типових місцях поля. У кожному місці вирубують рослини з двох суміжних рядків завдовжки по 30 см на глибину 2-3 см нижче вузла кущіння і в монолітних ящиках з етикетками їх ставлять на 1-2 доби у приміщення з температурою 6-8°С для відтавання. У відталих рослин відрізують листки, а вузли кущення з корінням вміщують у посуд (тарілку) з водою, який ставлять у теплому(не нижче 18°С) й добре освітленому приміщенні. На 5-6 день визначають відсоток живих рослин, які починають відростати.

Цукровий метод. Відрізняється від водного лише тим, що відібрані та підготовлені до відрощування рослини занурюють корінням не у воду, а у 2-3%-й водний розчин цукру. Рослини у такому розчині відростають на 2-3 дні раніше і скорочується час для визначення перезимівлі рослин.

Метод фарбування фуксином. Фарбують зрізи рослин через основи пагінців і стеблові конуси наростання 0,1 %-м розчином кислого фуксину. У живих рослин природне забарвлення зрізів і клітин конусів наростання не змінюється, у неживих з'являється рожево-буре забарвлення.

Біологічний метод. Полягає у визначенні стану конуса наростання. У живих рослин він має злегка зеленувате, прозоре забарвлення, з добре вираженим тургором усіх його тканин. У загиблих рослин він з утраченим тургором, зморшкуватий, жовто-бурого або брудно-коричневого кольору. Рослини для аналізу конусів наростання відбирають так само, як і при водному методі. Після їх відтавання та промивання відрізують корені на відстані 2 см нижче вузла кущіння і вміщують у склянку з водою, в яку занурюють корінці до рівня вузла кущіння.

Щоб визначити стан конуса наростання , його оголюють від листків – верхні зрізують, нижні недорозвинені обережно видаляють припарувальною голкою. Оголені конуси наростання розглядають під бінокулярною лупою або мікроскопом і їх стан оцінюють у балах: якщо конус живий, тургорний, прозорий, ставлять 5 балів; якщо конус живий, тургор ний, але вже білий і непрозорий – 3 бали; конус бурий, зморшкуватий, мертвий – 1 бал.

Загальний стан рослин  у балах визначають за формулою:

Б= 5а+3в+с/100,

де Б – загальний стан рослин; а – кількість конусів з оцінкою 5,%; в – кількість конусів з оцінкою 3,%; с – кількість конусів з оцінкою 1,%.

Існує ще ряд методів визначення життєздатності рослин озимих культур, проте вони не набули широкого розповсюдження на практиці.

Агробіологічний контроль за станом посівів озимини на час відновлення весняної вегетації передбачає:

визначення життєздатності та густоти рослин в полі;

 оцінку стану перезимівлі посівів;

облік площ із локальною загибеллю рослин (блюдця, значне зрідження та загибель рослин на пагорбах та місцях колоній мишовидних гризунів).

Для прийняття рішення про догляд за посівами озимини після відновлення весняної вегетації важливе значення мають розвиток та кількість життєздатних рослин. Критерії оцінки життєздатності рослин озимих зернових культур на час відновлення весняної вегетації представлені в таблиці.

Таблиця. Морфофізіологічні ознаки рослин озимих зернових культур для визначення їх життєздатності на час відновлення весняної вегетації

Групи рослин

Морфофізіологічні ознаки

Сильні

Рослини, які розкущились, мають 3 і більше пагонів, всі відрослі, довжина відрослих листків від 1,5-2 до 5 см і більше, рослини зелені, утворились нові вузлові корінці довжиною від декількох міліметрів до 1 і більше см, рослини свіжі, пружні, соковиті, без ураження хворобами

Середні

Рослини, які розкущились, мають 2-3 і більше пагонів, проте нормально відросли не всі, частіше всього 1-2 пагони, довжина відрослих листків від 1 до 5 см, забарвлення блідо-зелене, нові вузлові корінці не появляються, рослини знаходяться в стані тургору, зустрічаються незначні ураження рослин хворобамиСлабкі

Слабкі

Рослини, які розкущились, у яких слабо відростає один пагін, а у інших приріст стебла не перевищує 3-5 мм або пагін не відростає; не розкущені слабовідрослі рослини; вузлові корінці не утворюються; рослини зеленувато-білясті, прив'ялі, мають значні ураження рослин хворобами

Відмерлі

Рослини, які побуріли, уражені хворобами, ослизненні, загнилі, засохлі та ін.

Вважається, що посіви знаходяться в доброму стані за наявності життєздатних рослин не менше 90%. Імовірність виживання рослин на таких посівах в період після підновлення весняної вегетації до дозрівання може перевищувати 70-75%, що повинно забезпечити формування високопродуктивного стеблостою і отримання високого урожаю.

Стан посівів вважається задовільним при наявності в середньому 70-80% життєздатних рослин. Прогнозована імовірність виживання рослин може наближатися, або дещо перевищувати 60%. Фактична збереженість рослин і формування продуктивного стеблостою може суттєво змінюватися в той чи інший бік залежно від зовнішніх факторів і технологічних заходів, які застосовуються в період догляду за посівами.

Якщо на посівах питома частка життєздатних рослин значно нижче 50%, то стан таких посівів вважається незадовільним.

На основі визначення стану посівів озимих зернових культур на час відновлення весняної вегетації приймають рішення про наступний догляд за ними у весняно – літній період, а також  про проведення  пересіву чи підсіву. За умови, коли на 1 м2 залишилось менше 150 розкущених, або менше 250 нерозкущених рослин, такі площі рекомендується пересіяти. Ремонту підлягають посіви з густотою 150-200 розкущених рослин, або 250-300 нерозкущених. Зазвичай підсів проводять ранньостиглими сортами пшениці ярої або ячменю.

 

Головні причини загибелі рослин озимих зернових культур під час зимівлі та агротехнічні заходи з їх попередження

Вимерзання. Загибель рослин відбувається внаслідок негативної дії температури, величина якої визначається ступенем морозостійкості. Причиною загибелі є те, що в міжклітинному просторі тканин замерзає вода. Кристали льоду, що утворилися, відтягують воду з клітин, що спричиняє зневоднення протоплазми. Відбувається коагуляція колоїдів, а це незворотній процес. Кристали льоду руйнують структуру обезводненої протоплазми, внаслідок чого клітини гинуть.

Рослини вимерзають при недостатньому загартуванні чи розгартуванні внаслідок різкого потепління у зимовий період, відсутності снігового покриву і зниженні температури до критичної межі.

Найефективнішим заходом попередження вимерзання рослин озимих є добір морозостійких сортів та снігозатримання. Сніговий покрив завтовшки 15-20 см запобігає вимерзанню посівів.

Випрівання. Озимі культури, перебуваючи тривалий час під глибоким шаром снігу при плюсових температурах в умовах слабкого освітлення починають інтенсивно дихати. Відбувається вуглеводне виснаження рослин і вони уражаються сніговою пліснявою та іншими хворобами. Особливо схильні до випрівання сильно розвинуті рослини ранніх строків сівби, загущені посіви та посіви, під які було внесено високі дози азоту восени.

Вимокання. Загибель рослин від застоювання води відбувається восени або весною головним чином у районах надмірного зволоження на понижених місцях і на глинистих водонепроникних ґрунтах при надмірній кількості опадів. Рослини гинуть внаслідок обмеження доступу кисню і надмірних витрат цукрів в анаеробних умовах. Підсилюється негативна дія затоплення збільшенням його тривалості і підвищенням температури повітря. Попадаючи в умови затоплення, рослини вже через 8-10 днів жовтіють, а через 12-15 днів знебарвлюються і гинуть. Жито страждає від вимокання більше, ніж пшениця.

Щоб запобігти вимоканню, восени нарізають борозенки для відведення з посівів зайвої води. Запобігає вимоканню, а на схилах підвищує вологозабезпеченість ґрунту, проведення щілювання на глибину 35-45 см. На полях, де проведено щілювання, у блюдцях збирається менше талої води, а на схилах знижується поверхневий стік.

Випирання. Причиною випирання є збільшення об’єму ґрунту при замерзанні. Після підтавання ґрунт осідає, що приводить до оголення вузлів кущіння і обривання коріння. Випирання рослин може бути також при сівбі озимини після свіжої оранки.

Випиранню більше піддаються слаборозвинуті, нерозкущені рослини. Підвищити стійкість рослин до випирання можна з допомогою агротехнічних заходів, зокрема проведенням оранки не пізніше, як за 20 днів до сівби, коткуванням ґрунту до чи після сівби. На площах, де все ж таки випирання відбулося, посіви навесні коткують кільчастими котками, в результаті чого рослини знову вкорінюються і нормально розвиваються.

Льодяна кірка. Найчастіше спостерігається в районах з нестійким сніговим покривом, частими відлигами і заморозками, з різкими перепадами температури у зимовий і ранньовесняний періоди. Шкідлива дія кірки посилюється рано навесні, коли рослини ослаблені і менш зимостійкі. Розрізняють висячу льодяну кірку, що утворюється на поверхні снігового покриву під час відлиг і наступного похолодання, і притерту кірку, що є результатом одночасного замерзання води на поверхні і у верхніх шарах ґрунту. Притерта кірка сильніше пошкоджує озимі. Крім того, вона супроводжується шкідливою дією повільного танення льоду і застоюванням талої води.

Льодяні кірки обмежують доступ кисню, порушують газообмін у озимих рослин, приводячи до інтоксикації їх внаслідок підвищеного вмісту вуглекислого газу.

Основним заходом боротьби з льодяною кіркою є прискорене її руйнування. Висячу кірку можна частково знищити коткуванням чи використанням голчастих борін в агрегаті з гусеничним трактором. Для притертої кірки краще викликати прискорене розтавання льоду розсіванням сипучих темних матеріалів. Для цього використовують попел, перегній, торфокрихту, землю або мінеральні добрива – каїніт чи фосфатшлак (2,5-3 ц/га). Розсівання по льодовій кірці висококонцентрованих добрив (калійна сіль, хлористий калій) може призвести до загибелі рослин озимини.

Значної шкоди посівам озимих культур під час зимівлі можуть завдати мишовидні гризуни. Тому за наявності на 1 га 8–10 і більше колоній мишей  розкладають отруйні принади з препаратами дозволеними чинним “Переліком пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні“.

 

Головні причини загибелі рослин озимого ріпаку в осінньо-зимовий період та агробіологічний контроль за станом посівів

Основними причинами загибелі рослин озимого ріпаку в зимовий період можуть бути вимерзання, випрівання, утворення льодяної кірки та різкі перепади температури повітря.

Одержання своєчасних сходів озимого ріпаку – це найважливіша умова для успішної його перезимівлі. За значного запізнення з сівбою та пізніх сходах рівень перезимівлі рослин знижується на 30-50% або спостерігається їх повна загибель. Надранні строки сівби, особливо після удобрених попередників, спричиняють переростання рослин. У таких рослин спостерігається подовження міжвузля, що призводить до сильного винесення точки росту над поверхнею ґрунту і, як наслідок, до зниження зимо- та морозостійкості.

Збільшення густоти рослин восени істотно збільшує їх висоту  та впливає на винесення точки росту над поверхнею грунту, що відображається на зниженні зимостійкості. Оптимальна густота рослин перед входом в зиму повинна становити для гібридів –  50-60 шт./м2, для сортів –  60-80 шт./м2.

Для нормальної перезимівлі ріпаку озимого рослини з осені повинні пройти період загартування, яке складається з двох фаз. Перша фаза проходить за температури від 5 до 7оС, тривалість її 14-20 днів, припиняється з настанням мінусових температур. За цей час у листках нагромаджуються високоенергетичні речовини, включаючи розчинні цукри. Потім вони відтікають до кореневої шийки і точки росту. Головне в зимівлі – підвищення стійкості біоалкалоїдів проти коагуляції, яке забезпечують захисні речовини: цукри, пентозами, амінокислоти й інші сполуки з низькою точкою замерзання.

Друга фаза загартування триває 5-7 днів за зниження температур до мінус 5-7оС. В результаті відтікання вільної води з клітин у рослинах підвищується концентрація клітинного соку, що забезпечує зростання стійкості до низьких температур.

Рослини озимого ріпаку, які не пройшли загартування, гинуть у разі зниження температури до мінус 6-8оС.

 За теплої тривалої осені можливе переростання та витягування стебел рослин ріпаку. У цьому випадку навіть невеликі морози спричиняють його загибель. Розриви і тріщини, що утворюються на стеблах від ушкодження морозом, порушують систему постачання поживних речовин і води, рослини пригнічуються і гинуть.

За оптимальних умов період осіннього росту та розвитку рослин озимого ріпаку повинен тривати 50-60 днів. Це забезпечує формування рослин з добре розвиненою кореневою системою. Ступінь розвитку кореня визначає здатність до регенерації рослин ріпаку навесні. Висока здатність до регенерації тим важливіша, чим суворіші зимові умови. Добре розвинена коренева система може майже повністю компенсувати ушкодження вегетативної маси рослин під час зимівлі, шляхом утворення нових пагонів на кореневій шийці після відновлення весняної вегетації. Але це можливе лише в тому разі, якщо до настання зими рослина має розетку з 6-8 справжніх листків, діаметром кореневої шийки 8-10 мм, з точкою росту над поверхнею ґрунту до 20 мм і кореневою системою 100-150 см (довжина головного стрижня кореня 15-20 см). Такі посіви навіть без снігового покриву на рівні кореневої шийки можуть переносити пониження температури до мінус 16-17оС, а з сніговим покривом -  до мінус 21-25оС.

Рослини ріпаку з недорозвиненою розеткою 4-5 листків (мінімально можливий розвиток) та кореневою системою, яка має довжину менш ніж 90 см (головний стрижень 7-9 см) можуть загинути за температури повітря мінус 8-12оС.

Нарівні із слаборозвиненими рослинами в період зими великому ризику вимерзання піддаються й перерослі з точкою росту вище ніж 20 мм над поверхнею ґрунту. Особливо за різких перепадів температур і зниження концентрації цукрів у точці росту внаслідок зимової вегетації, а також після різкого зниження температури на глибині 3 см, тоді критичною для ріпаку може бути температура 14-15оС морозу.

За умов нестійкої погоди в зимовий період, коли відлиги змінюються морозами, випадають дощі, можливе утворення на посівах льодяної кірки.  Особливої шкоди завдає притерта льодяна кірка, з тривалим періодом залягання та значної товщини. Рослини за тривалого перебування під притертою льодяною кіркою пошкоджуються, а іноді й повністю гинуть унаслідок порушення газообміну в тканинах. Причому, якщо хоча б частина листків вільна від льоду пошкодження рослин буває меншим. Значно посилює кірка і вплив низьких температур, оскільки є активним провідником тепла. Особливо, якщо відсутній  сніговий покрив, відмічається значна загибель рослин під льодяною кіркою від  вимерзання.

В холодні безсніжні зими можливе вимерзання озимого ріпаку з таких причин:

при сильному зниженні температури розриваються тканини і рослини гинуть, особливо ті, що пошкоджені хворобами, шкідниками, птахами;

нерідко вимерзання відбувається при настанні раптових холодів, коли рослини ще не загартувалися, що часто буває наприкінці осені – на початку зими або навесні після відновлення вегетації і при раптовому поверненні холодів;

рослини гинуть, якщо відбувається швидке висихання верхнього шару ґрунту, що веде до обривання кореневих волосків, що може трапитися впродовж усього зимового періоду.

Дуже небезпечним для посівів ріпаку є випрівання. Це спостерігається за  великої товщини снігового покриву, а також коли сніг випадає на незамерзлий грунт. Негативна дія випрівання зростає коли посіви загущені, або рослини  перерослі та сформували велику вегетативну масу. Причиною загибелі рослин через випрівання є велика витрата запасних речовин на дихання та ростові процеси, які відбуваються під снігом через підвищення температури. Якщо цей період буде тривати більше 50 днів, як правило, окрім повної загибелі, рослини можуть сильно пошкоджуватись грибковими хворобами (пліснява, фомоз, інше).

Слабкі, недостатньо розвинені рослини, що без проблем перезимували під снігом, інколи не можуть витримати зміни температурного режиму на початку весняного періоду. Недостатньо розвинена коренева система не в змозі компенсувати втрати рослиною вологи через чергування плюсових (денних) та мінусових (нічних) температур і такі посіви гинуть.

Агробіологічний контроль за станом посівів озимого ріпаку в осінньо-зимовий період передбачає:

облік густоти рослин  перед входом в зиму;

визначення висоти рослин, діаметру кореневої шийки, висоти точки росту та фази розвитку рослин перед входом в зиму;

оцінку стану розвитку кореневої системи рослин перед входом в зиму та після відновлення весняної вегетації;

облік забур’яненості посівів, ураженості хворобами та пошкодженості шкідниками на час припинення осінньої вегетації;

моніторинг температурного режиму повітря та ґрунту  на рівні  кореневої шийки, висоти снігового покриву та глибини промерзання ґрунту протягом зимового періоду;

визначення життєздатності рослин станом на 25 січня, 23 лютого і 10 березня, а також кожний раз через 2- 3 дні після періоду із сильними морозами або глибокими відлигами;

моніторинг заселеності посівів мишовидними гризунами.

визначення життєздатності та густоти рослин в полі під час відновлення весняної вегетації;

 оцінку стану перезимівлі посівів під час відновлення весняної вегетації.

Основними методами визначення життєздатності рослин озимого ріпаку в зимовий період є метод монолітів та біологічний, вони такі ж, як і для зернових культур.

Повну та найбільш об’єктивну оцінку перезимівлі озимого ріпаку проводять після розмерзання і підсихання ґрунту весною. При огляді посівів в полі кожна здорова рослина, як правило, важко відокремлюється від ґрунту, а пошкоджені рослини, які втратили життєздатність, будуть легко висмикуватися. Оглядаючи рослини перевіряємо насамперед коріння. Якщо воно м'яке, а після натискування пальцем шкірка разом з корковою тканиною легко відділяється від основи, то такі рослини з приходом тепла загинуть.

Якщо шкірка головного кореня є здоровою, а підмерзло лише бічне коріння, то за допомогою вчасного підживлення азотними добривами можна зберегти посіви і одержати добрий врожай.

Рослини з пошкодженою точкою росту, але здоровою кореневою шийкою і головним коренем здатні весною відрости за рахунок утворення бокових пагонів. Такі посіви необхідно підживити азотними добривами при першій можливості виходу в поле.

Остаточне рішення про стан перезимівлі ріпаку приймаємо на підставі встановлення кількості здорових рослин на квадратному метрі. Для одержання задовільного врожаю їх густота весною повинна становити не менше, як 40-50 шт/м2 здорових рослин. Якщо їх є менше (25-35 шт/м2), але вони добре розвинені і рівномірно розміщені на полі, то такі посіви необхідно залишати, адже за належного догляду вони можуть сформувати економічно вигідний рівень врожайності.

У випадку, коли густота становить менше, ніж 20 шт/м2 здорових рослин і вони нерівномірно розміщені на площі, такі посіви озимого ріпаку рекомендується  пересівати.

Зріджені посіви ріпаку не рекомендується підсівати ярим ріпаком, так як достигання врожаю проходить не в однаковий період, а тому одержати його економічно обґрунтований рівень неможливо.

 

Лукащук Л.Я. – заступник директора з наукової роботи Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН, кандидат с. г. наук

Ровна Г.Ф. – старший науковий співробітник лабораторії кормовиробництва та біоенергетичної сировини Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН