Грант для сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

Проект USAID “Підтримка аграрного та сільського розвитку” запрошує сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи подавати заявки на одержання гранту, спрямованого на покращення умов праці сільських жінок, зменшення їх ручної праці при утриманні молочних корів, підвищення якості молока та збільшення доходів сільських сімей.

Проект “Агросільрозвиток” планує надати один грант на суму приблизно 300 000 грн для придбання доїльних апаратів та/або іншого обладнання, яким можуть користуватись члени кооперативу, насамперед жінки, для полегшення ручної праці з доїння корів. Очікується, що термін дії грантової угоди, укладеної за результатами цього конкурсу, не перевищуватиме 3 місяці. Приблизна дата присудження гранту – 1 жовтня 2019 року.

Конкретні цілі діяльності:

- запровадити сучасні технології утримання та доїння молочних корів,  які забезпечують зменшення ручної праці жінок та підвищення економічної ефективності молочних ферм;

- підвищити конкурентоспроможність кооперативу на ринку молочної сировини;

- збільшити дохід членів кооперативу, насамперед жінок завдяки підвищенню якості молока.

Особливості надання підтримки в частині придбання обладнання:

- грант надається для придбання виключно нового обладнання, необхідного для впровадження механізованого доїння корів та підвищення якості молока;

- співфінансування з боку грантоотримувача для впровадження проекту має становити не менше ніж 25% від суми гранту.

Заявки подаються українською мовою обсягом не більше 14 сторінок.

Заявки (технічну пропозицію, бюджет і супровідні документи) слід подавати в електронному форматі на нижчезазначену поштову адресу з посиланням на RFA-10. Заявки мають бути подані не пізніше 18:00 годин за місцевим часом 28 серпня 2019 року на електронну адресу grants@ukraineards.com

Докладнішу інформацію про програму грантів, умови надання співфінансування, вимоги до заявників, форму бюджету, тощо дивіться тут