Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу Рівненської області.

Рівненська область розташована в північно-західній частині України на території трьох природних зон - Лісостепу, Полісся та Малого Полісся.

За характером  рельєфу поділяється на 2 частини: північно-західну в межах  Поліської низовини і південну, підвищену, що займає північну окраїну Волинсько-Подільської височини.

Область межує із Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями, Брестською та Гомельською областями Білорусі (по території області проходить державний кордон з Білоруссю протяжністю 234 км)

Рівненщиною протікають 170 річок, найбільші з них – Горинь, Стир, Случ, Іква, Припять.

Природно-ресурсний потенціал включає понад 600 розвіданих родовищ, різноманітних корисних копалин, які представлені 18 видами.

Сільське господарство області складає майже четвертину її валового внутрішнього продукту, забезпечує сировиною переробну промисловість, створюючи основу експортного потенціалу.

Рівненщина має значний виробничий потенціал. Пріоритетними напрямками розвитку аграрного сектору економіки області є виробництво зернових та зернобобових культур, цукрових буряків, сої, ріпаку, картоплі, овочів, виробництво м'ясо-молочної продукції, а також розвиток інфраструктури аграрного ринку.

Земельний фонд Рівненської області складає 2005,1 тис. га, з них 922 тис. га (46 %) займають сільськогосподарські угіддя агропромислового комплексу.

За природно-кліматичними умовами область розподілена на зону Лісостепу і Полісся, відповідно до яких склалися і напрями спеціалізації сільського господарства. Зона Лісостепу: зерново-буряківничий з розвинутим тваринництвом. Зона Полісся зерново-картоплярський з розвинутим тваринництвом

До складу агропромислового комплексу області входять понад 600 діючих суб’єктів господарювання.

Всіма категоріями господарств Рівненської області за 2020 рік виробництво валової продукції сільського господарства збільшено на
3,1 відсотка, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах приріст склав 6,5 відсотка до попереднього року.

Агропромисловий комплекс області за темпами приросту валової продукції за 2020 рік по всіх категоріях господарств зайняв 4 місце, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах 2 місце серед областей України. 

Питома вага регіону в загальному обсязі виробництва валової продукції сільського господарства складає 2,9 відсотка.

Зростання валової продукції відбулося за рахунок збільшення обсягів виробництва продукції рослинництва, зокрема сої, соняшнику та цукрових буряків.

Під урожай 2020 року всіма категоріями господарств проведено посів сільськогосподарських культур на площі 619,3 тисяч га, що на 28 тисяч га більше 2019 року. Це найвищі темпи приросту посівних площ за останні 15 років.

За оперативними даними збирання урожаю 2020 року по всіх категоріях господарств зернові культури зібрано на площі 284 тис. га, намолочено 1440 тис. тонн зерна при середній урожайності 50,7 ц/га.

Під урожай 2021 року усіма категоріями господарств озимі зернові посіяно на площі понад 130,9 тис. га (100 відсотків до прогнозу), крім того проведено посів озимого ріпаку на площі 33,5 тис. га.

В рамках реалізації державної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» у 2020 році в агропромисловий комплекс області залучено 68,8 млн грн.

Рівненщина має всі передумови для активного залучення внутрішніх  і зовнішніх інвестицій. Інвестицій в агропромисловий комплекс області є невід’ємною складовою її стабільного економічного зростання. З кожним реалізованим інвестиційним проектом створюються нові робочі місця, збільшуються надходження до бюджету, підвищується конкурентоспроможність підприємств області.

Інвестиційні кошти вкладаються у сучасні технології вирощування зберігання та переробку сільськогосподарських культур, розвиток птахівництва.

Протягом 2020 року в експлуатацію введено першу чергу елеватора

потужністю 50 тисяч тонн, пташник та інкубатор, здійснено реконструкцію трьох телятників та проведено оновлення машинно-тракторного парку.

Крім того, за січень-вересень 2020 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в сільському господарстві за рахунок усіх джерел фінансування становив 508,8 мільйона гривень

Основні країни, до яких експортувалась сільськогосподарська продукція та продукти її переробки у 2020 році – це Азія, Африка та країни Європейського Союзу. 

Харчова та переробна промисловість Рівненської області представлена наступними галузями: молокопереробна, м'ясопереробна, хлібопекарська, борошномельна, кондитерська, олійно-жирова, консервна, пиво-безалкогольна та спиртова.

За  2020 рік реалізовано  продукції харчової промисловості на суму
 7,1 млрд. грн, що складає 16 % до всієї  реалізованої промислової продукції.

Інвестиційна привабливість регіону.

  • Природнокліматичні умови сприятливі для вирощування переважної більшості сільськогосподарських культур, зокрема конкурентноспроможних (соя, ріпак, нішеві культури, кукурудза, цукрові буряки) а також розвитку ягідництва;
  • Високим є рівень освоєння земель, придатних для сільськогосподарського виробництва;
  • Наявність доріг з твердим покриттям до переважної більшості сільгосппідприємств;
  • Наявність в регіоні найбільшого на Західній Україні виробника мінеральних добрив – ПРАТ „Рівнеазот”;
  • Можливість залучення земель, власники яких не використовують землі з передачею їх в оренду;
  • Наявність незадіяних тваринницьких приміщень;
  • Площа лісових угідь дає можливість заготовляти значні об’єми дикоростучих ягід.