Перелік документів для надання фінансової підтримки

Перелік документів, які позичальники подають до конкурсної комісії облдержадміністрації для надання фінансової підтримки через механізм здешевлення кредитів у 2017 році:

1) заявку ;

2) копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

3) довідку про банківські реквізити позичальника;

4) виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;

5) графік погашення кредиту та сплати відсотків на 2017 рік (помісячний);

6) довідка про те, що підприємство не є банкрутом, проти нього не порушено справу про банкрутство та не перебуває в стадії ліквідації  (довідка від підприємства);

7) копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” (додаток 1 “Баланс” (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 “Звіт про фінансові результати” (Звіт про сукупний дохід), а для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;

8) довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;

9) копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.

10) копія форми № 24 “Виробництво продуктів тваринництва і чисельність худоби” на 1 число місяця, що передує місяцю здачі документів ( для с/г підприємств, які займаються тваринництвом)