Перелік документів для отримання кредитів фермерським господарствам

Для отримання фінансової підтримки на поворотній основі за бюджетною програмою «Надання кредитів фермерським господарствам фермерським господарствамнеобхідно подати до регіональної комісії заявку у двох примірниках за формою, визначеною Мінагрополітики, і такі документи:

 - копію статуту фермерського господарства із статусом юридичної особи або копію договору про створення сімейного фермерського господарства - для фермерських господарств, що створені без набуття статусу юридичної особи відповідно до статті 8-1 Закону України “Про фермерське господарство”;

- копію статуту сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу, членом якого є фермерське господарство, або протокол рішення установчих зборів про створення такого кооперативу (в разі наявності);

- копії документів, що підтверджують право власності або користування земельною ділянкою;

- довідку про реквізити банківського рахунку фермерського господарства;

- довідку, видану виконавчим комітетом сільської, селищної чи міської ради, районної, Севастопольської міської держадміністрацій, про те, що фермерське господарство має відокремлену фермерську садибу (для надання фінансової підтримки на безповоротній основі);

- баланс та звіт про фінансові результати фермерського господарства за останній звітний період за встановленою формою.

Для одержання фінансової підтримки на поворотній основі також подаються:

- довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану органами доходів і зборів;

- копію заяви про перехід на виробництво органічної продукції (сировини), поданої до органу з оцінки відповідності (у разі наявності);

- копію титульної сторінки проектно-кошторисної документації на створення та зрошення багаторічних насаджень (у разі наявності);

- бізнес-план з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності надання фінансової підтримки фермерському господарству із зазначенням графіка повернення коштів;

- пропозиція фермерського господарства щодо способу забезпечення виконання зобов'язання.

Сума коштів, що будуть розподілені між фермерськими господарствами Рівненської області становить 650 000,00 грн. (шістсот п’ятдесят тисяч грн. 00 коп.).

Заявки та документи для участі в конкурсі приймаються регіональною комісією Рівненського відділення з 18 липня 2017 р. по 16 серпня 2017 р. за адресою: вул. Кавказька, 7, к. 304, м. Рівне, Рівненська область, 33013, щодня, крім вихідних, з 9.00 по 17.30 (у п’ятницю – до 16.30).