Вплив погодніх умов на стан посівів сільськогосподарських культур та догляд за ними

Квітень місяць характеризувався холодною погодою з незначними опадами (13,5 мм) за кліматичної норми 41 мм. Середньодобова температура повітря у І декаді була теплою і становила 10,00С (за норми 6,40С), тоді як у ІІ і початку ІІІ декад наступило різке похолодання температури повітря відповідно до 5,80С (за норми 7,10С) і 5,50С (за норми 9,60С). Протягом цього періоду були заморозки, мінімальна температура повітря знижувалася від мінус 0,50С до мінус 3,90С, а на поверхні ґрунту від мінус 0,50С до мінус 4,30С (21 квітня). 

На даний час температура ґрунту на глибині 5-10 см становить 80С. Сума ефективних температур >50С на 26 квітня складає 76,10С, тоді як у 2016 році 154,80С, у 2015 - 690С.

Озима пшениця

Посіви озимих зернових культур знаходяться в задовільному стані. За ранніх строків сівби рослини озимої пшениці перебувають на початку виходу в трубку, за оптимальних – вихід в трубку за сприятливих погодних умов розпочнеться через декілька днів. На посівах пізніх строків сівби спостерігається фаза кущіння. Рослини озимого жита – в фазі виходу в трубку. Розвиток рослин відстає від багаторічних показників на 5-7днів.

Спостерігається пересихання верхнього шару грунту (1-2 см), що негативно відобразилося на процесі кущення рослин та формування вторинної кореневої системи.

Біометричний аналіз показав, що в умовах цьогорічної вегетації, коли рослини озимини вийшли з зими на початку кущіння або в фазі сходів, коефіцієнт кущіння у рослин озимої пшениці становить 1,3-1,8, озимого жита 2,1-2,6 тоді, як в минулому році він становив 3-6 стебел. Крім того, бокові пагони озимої пшениці слаборозвинені, а тому в більшості рослин в майбутньому слід очікувати формування лише одного продуктивного колоса. Рослини озимого жита розвинені значно краще. Висота рослин озимої пшениці за оптимальних та допустимих строків сівби становить 20-26 см, озимого жита – 32-39 см, що на 10-15 см нижче багаторічного і на 5-10 см – минулорічного показників. Вегетативна маса нижча в 2-2,5 рази, ніж в середньому по роках.

Зниження температури повітря у ІІ-ІІІ декаді квітня зумовили негативний вплив на розвиток озимої пшениці, що в свою чергу стримало розвиток культури, а заморозки і сильні вітри спричинили на окремих посівах пошкодження і побуріння листових пластинок.

На початку виходу в трубку посіви озимих зернових за умови достатнього вологозабезпечення слід підживити азотними добривами в дозі N30-80 залежно від їх внесеної кількості в ранньовесняне підживлення.

Для покращення загального стану посіву за даних умов доцільним є внесення мікродобрив на хелатній основі та стимуляторів росту в бакових сумішах з пестицидами.

Враховуючи те, що в останні роки спостерігається значне засмічення зернових культур злаковими бур'янами, зокрема, мітлицею звичайною, необхідно при виборі гербіцидів враховувати видовий склад бур'янів. За наявності злакових та дводольних бур'янів доречно застосовувати бакові суміші гербіцидів: на основі діючих речовин феноксапроп-П-етил або  піноксаден  з препарати з групи сульфонілсечовин, тобто, на основі д.р. амідосульфурон+йодсульфуронметил; трисульфурон+дикамба; тріасульфурон; амідосульфурон.

На даний час на посівах озимини розвитку хвороб не відмічено, проте за підвищення температури повітря до 10-150С слід чекати значного розвитку борошнистої роси, яка особливо прогресує в останні роки в зв’язку. Як правило більше уражуються цією хворобою ранні посіви озимої пшениці. За сильного ураження зменшується кущистість, листя передчасно відмирає. Високоефективною для захисту від борошнистої роси є обробка посівів фунгіцидами на основі Флутріафолу (Імпакт 25 % к.с норма 0,5 л/га), Проквіназиду (Таліус 20 % к.е. норма 0,15 – 0,25 л/га), Пропіконазолу (Імпера Голд 49 % к.е.норма норма 0,8 – 1,2 л/га), Карбендазиму (Дерозал 50 % к.с. норма 0,5 л/га) % , Метрафенону (Флексіті 30 % к.е. – 0,15 – 0,25 л/га).

Озимий ріпак

Посіви ріпаку озимого як оптимальних так і допустимих строків сівби знаходяться в задовільному стані. Рослини перебувають у фазі бутонізації, що відповідає середньобагаторічним показникам. В результаті холодної погоди висота рослин в середньому складає 58-67 см і є нижчою на 24-35 см, щодо середньобагаторічних показників.

Запаси продуктивної вологи в ґрунті є достатніми і складають в орному шарі (0-30 см – 38,3 мм, і в метровому – 170,2 мм). А тому, заморозки, які були протягом ІІ- початку ІІІ декади квітня особливої загрози генеративним органам для рослин ріпаку не спричинили, а лише призвели до утворення дрібних тріщин на стеблах окремих рослин. Для покращення фізіологічного стану рослин слід обов'язково провести позакореневе підживлення мікродобривами Оракул коламін бор (1,5 л/га), Еколист Моно бор (1,0-2,0 л/га), Оракул мультикомплекс (2,0 л/га) та іншими. За встановлення оптимальних температур буде спостерігатись стрімке наростання чисельності ріпакового квіткоїда та насіннєвого прихованохоботника, тому необхідно буде обробити посіви одним із інсектицидів: Нурел Д (0,8- 1,0 л/га), Біскайя (0,3-0,4 л/га), Каліпсо (0,2-0,25л/га) та іншими.

Ярі зернові культури.

За оптимальних строків сівби посіви ярих зернових культур знаходяться у фазі сходів. Значних ушкоджень рослин заморозками не відмічено.

Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН України

26.04.2017 р.