Історія походження та розповсюдження чорно-рябої худоби в Рівненській області

Історія походження та розповсюдження чорно-рябої худоби в Рівненській області бере свій початок від ХІХ сторіччя. В той час на теренах Східної Галичини, в тому числі, і на сучасній території Рівненської області була розповсюджена місцева велика рогата худоба чорної, мишастої та червоної масті. Розводилась також худоба, так званої, подільсько-бесарабської раси – сірої масті. Вся худоба  була низькопродуктивною, робочого напрямку відзначалась невибагливістю і витривалістю. Середній надій молока на корову становив 300-800 кг на рік.

Наявна безпородна худоба не могла задовольнити зростаючих потреб населення у молоці та м'ясі. У 1850-1860 роках поміщики почали завозити чорно-рябу худобу з Німеччини та Голландії. Плідники використовувались для схрещування із місцевою худобою. Сільськогосподарськими товариствами імпорт чорно-рябої худоби продовжувався  до початку першої світової війни. Після війни Польща до складу якої входила Східна Галичина відновила імпорт племінної худоби із Голландії та Німеччини, який тривав до 1939 року. Отже, чорно-ряба худоба Рівненської області, в основному походить від тварин голландської чорно-рябої породи.

Інтенсивний розвиток тваринництва області розпочався із застосуванням штучного осіменіння великої рогатої худоби. Для породного поліпшення великої рогатої худоби на племінні підприємства області у 1970-1980 роках було завезено племінних бугаїв голштинської чорно-рябої породи із Німеччини, Голландії, Данії, Естонії та Росії. Бугаї - плідники масово використовувалися для покращення чорно-рябої породи.

Нині в області в господарствах усіх форм власності утримується українська чорно-ряба молочна порода великої рогатої худоби, яка добре пристосована до місцевих умов і має цінні господарсько-корисні ознаки.