Оголошення про початок прийняття документів для часткового відшкодування вартості закуплених тварин

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 884 (із змінами) в департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації комісія з питань часткового відшкодування вартості закуплених тварин, приймає заявки та відповідні документи для часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців, племінних вівцематок, баранів, ярок.

Документи приймаються до 1 листопада 2017 року.

Вимоги до суб'єктів господарювання агропромислового комплексу для виплати часткового відшкодування вартості закуплених для подальшого відтворення телиць, нетелей, корів вітчизняного походження та племінних телиць, нетелей, корів молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності, племінних свинок та кнурців з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту, племінних вівцематок, баранів, ярок (далі – часткове відшкодування вартості тварин)

Відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 № 884 (із змінами), часткове відшкодування вартості тварин у розмірі до 50 відсотків здійснюється на безповоротній основі суб'єктам господарювання за закуплені ними сільськогосподарські тварини у період з 1 жовтня 2016 року по 30 вересня 2017 року, але не більше як:

         за телиці, нетелі та корови вітчизняного походження – за умови, що самиці походять та закуплені із стада, що має середній надій на корову від 6 000 кілограмів молока від однієї корови за минулий рік за даними звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (далі – не племінні стада), - 12 000 гривень за одну голову;

         за племінні телиці, нетелі, корови молочного, молочно-м'ясного і м'ясного напряму продуктивності з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту – 12 000 грн. за одну голову;

          за племінні свинки та кнурці з племінних заводів та племінних репродукторів або ввезені у режимі імпорту – 2 400 за одну голову;

          за племінні вівцематки, барани, ярки з племінних заводів та племінних репродукторів або поставлені в режимі імпорту – 2 000 гривень за одну голову.

Виділення бюджетних коштів не проводиться суб'єктам господарювання, яких визнано банкрутами, які перебувають у стадії ліквідації, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство та/або якщо їм виділено кошти з державного бюджету за іншими програмами за відповідним напрямом фінансування.

У разі встановлення контролюючими органами факту незаконного одержання бюджетних коштів, який не оскаржений в судовому порядку, припиняється надання суб'єкту господарювання будь-якої державної підтримки протягом поточного (у якому встановлено такий факт) та наступного бюджетних періодів, а кошти у сумі, що незаконно отримана повертаються до державного бюджету.

Відповідно до п.7 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки галузі тваринництва  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2015 року № 884 (із змінами) для отримання часткового відшкодування вартості тварин, суб'єкти господарювання подають комісії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації до 1 листопада 2017 року  перелік відповідних документів:

для виплати часткового відшкодування вартості тварин вітчизняного походження:

1) заявку (у двох примірниках) – формузаявки встановлює Мінагрополітики;

2)довідку про відсутність (наявність) заборгованості із сплати податків і зборів – (Довідка із Пенсійного фонду, довідка із ДФС);

3)довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

4) засвідчені підписом керівника, скріплені печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання копії відповідних платіжних документів;

5) акт про передачу (продаж) і закупівлю худоби за договором (крім тварин, що були ввезені у режимі імпорту);

6) копію звіту про стан тваринництва (форма 24-сг) (на останню звітну дату на момент подання документів);

7) виданий у встановленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин; (про ідентифікацію тварин);

8) копії племінних свідоцтв (сертифікатів) або сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів, засвідчені підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання. Суб’єкти господарювання, які закупили телиці, нетелі та корови вітчизняного походження, що походять з неплемінних стад, подають копію звіту про стан тваринництва (форма  24-сг, річна) щодо продуктивності тварин відповідного неплемінного стада станом на 1 січня року, що передує року, в якому були закуплені тварини, засвідчену підписом керівника, скріпленим печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання — власника неплемінного стада;

9) письмове зобов’язання повернути до державного бюджету в місячний строк бюджетні кошти у разі зменшення поголів’я станом на 1 січня двох наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі; (поголів'я корів не  може бути меншим на 1 січня наступного року ніж на момент подання документів на відшкодування)

для виплати часткового відшкодування вартості тварин, що були ввезені у режимі імпорту, суб’єкти господарювання подають комісіям : (додатково)

- копію відповідного контракту;

- копію рахунка-фактури (інвойсу), платіжних документів, сертифікатів;

- копію митної декларації.