Бюджетна дотація

Бюджетна дотація для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції

Термін дії – 5 років (з 1 січня 2017 року по 1 січня 2022 року).

Обсяг коштів – 4000 млн. гривень (у 2017 році).

Мають право на отримання – сільськогосподарські товаровиробники – платники податку на додану вартість.

Види діяльності, на які розповсюджується бюджетна дотація: тваринництво, вирощування винограду, фруктів, ягід, горіхів, овочів, тютюну та цукрового буряку.

Обмеження – щомісячний розмір бюджетної дотації товаровиробникам, які займаються птахівництвом, не може перевищувати 50 відсотків виділених асигнувань на бюджетну дотацію у поточному місяці.

Що необхідно зробити товаровиробнику для отримання дотації:

  1. Подати заяву до Державної фіскальної служби України щодо включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.
  2. У встановлений законодавством строк подати декларацію з податку на додану вартість та додаток до неї.
  3. Сплатити податок на додану вартість до бюджету в повному обсязі.

Як виплачується дотація:

ДФС щомісячно протягом трьох робочих днів після граничного терміну сплати податку на додану вартість відповідно до Реєстру отримувачів бюджетної дотації та поданої податкової звітності з податку на додану вартість визначає суму коштів для кожного отримувача із застосуванням коефіцієнтів пропорційності.

На підставі інформації ДФС Казначейство в автоматичному режимі перераховує відповідним отримувачам суми бюджетної дотації з небюджетного рахунка Мінагрополітики.

Нормативно-правові акти

-            порядок розподілу бюджетної дотації (постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.2017 № 83);

-           порядок ведення та форма Реєстру отримувачів бюджетної дотації (постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №179);

-               форма заяви для включення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 275, зареєстрований в Мін'юсті 28.02.2017 за № 268/30136);

-         форми декларації з податку на додану вартість та додатку до неї (наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 276, зареєстрований в Мін'юсті 28.02.2017 за № 269/30137);

-               порядок виплати дотації за лютий 2017 року (постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2017 № 178).

Міністерство аграрної політики та продовольства України, www.minagro.gov.ua