Дорожня карта отримання доплати ЄСВ

Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб - членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений постановою КМУ від 22.05.2019
 № 565 (зі змінами) (далі - Порядок)           

Одержувачі: члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи, яке утворене відповідно до статті 8-1 Закону України 
«Про фермерське господарство» та зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи.            

Розмір компенсації: протягом 10 років у розмірі від 0,9 до 0,1 мінімального страхового внеску виключно за умови сплати решти внеску головою СФГ.  Для отримання доплати необхідно:

Крок 1.Голова СФГ зобов’язаний сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок. 

Крок 2.Голова СФГ подає не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця до територіального органу ДПС за місцем свого обліку як платника внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства (за формою згідно з додатками 1 і 2 Порядку). До заяв голова СФГ додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

Крок 3. Територіальний орган ДПС розглядає заяви протягом трьох робочих днів. За результатами розгляду заяв робить у реєстрі страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання доплати або у разі відмови у їх задоволенні повідомляє про це голові СФГ.

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви.

 Довідково: Територіальний орган ДПС має право відмовити у задоволенні заяви, якщо:ü сімейне фермерське господарство не зареєстроване платниками єдиного податку четвертої групи (згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України);ü члени/голова сімейного фермерського господарства мають заборгованість із сплати внеску;ü члени/голова сімейного фермерського господарства не перебувають на обліку як платники внеску в реєстрі страхувальників.     ü За підсумками календарного року члени/голова сімейного фермерського господарства сплачують внесок із суми доходу (прибутку), отриманого від провадження їх діяльності, у строки, передбачені Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 
(до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок), зменшений на суму доплати, виплаченої за рахунок бюджетних коштів.ü Доплата за підсумками IV кварталу надається за рахунок бюджетних коштів наступного періоду.ü У разі коли за підсумками звітного року доплата не надана у повному обсязі, територіальний орган ДПС протягом п’яти робочих днів інформує членів/голову сімейного фермерського господарства про суму страхових внесків, що не сплачені за рахунок бюджетних коштів.ü Члени/голова сімейного фермерського господарства на підставі повідомлення територіального органу ДПС мають право сплатити частину внеску, що за підсумками звітного року не сплачена за рахунок бюджетних коштів.