Інвестиційна привабливість агропромислового комплексу Рівненської області

Рівненська область розташована в північно-західній частині України на території трьох природних зон - Лісостепу, Полісся та Малого Полісся.

За характером рельєфу поділяється на 2 частини: північно-західну в межах Поліської низовини і південну, підвищену, що займає північну окраїну Волинсько-Подільської височини.

Область межує із Житомирською, Хмельницькою, Тернопільською, Львівською і Волинською областями, Брестською та Гомельською областями Білорусі (по території області проходить державний кордон з Білоруссю протяжністю 234 км)

Рівненщиною протікають 170 річок, найбільші з них – Горинь, Стир, Случ, Іква, Льва.

Природно-ресурсний потенціал включає понад 600 розвіданих родовищ, різноманітних корисних копалин, які представлені 18 видами.

Сільське господарство області складає майже четвертину її валового внутрішнього продукту, забезпечує сировиною переробну промисловість, створюючи основу експортного потенціалу.

Рівненщина має значний виробничий потенціал. Пріоритетними напрямками розвитку аграрного сектору економіки області є виробництво зернових та зернобобових культур, цукрових буряків, сої, ріпаку, картоплі, овочів, виробництво м'ясо-молочної продукції, а також розвиток інфраструктури аграрного ринку.

Земельний фонд Рівненської області складає 2005,1 тис. га, з них 922 тис. га (46 %) займають сільськогосподарські угіддя агропромислового комплексу.

За природно-кліматичними умовами область розподілена на зону Лісостепу і Полісся, відповідно до яких склалися і напрями спеціалізації сільського господарства. Зона Лісостепу: зерновий з вирощуванням сої, соняшнику, ріпаку, цукрового буряку та тваринництвом. Зона Полісся зерново-картоплярський та тваринництвом

До складу агропромислового комплексу області входять понад 600 діючих суб’єктів господарювання.

За попередніми даними всіма категоріями господарств Рівненської області за 2021 рік виробництво валової продукції збільшено на 2,3 відсотка, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах приріст склав 5,7 відсотка до 2020 року.

Зростання валової продукції забезпечено в основному за рахунок збільшення виробництва зерна.

Під урожай 2021 року всіма категоріями господарств площа посіву  сільськогосподарських культур по області становила 619 тисяч га, що на рівні минулого року.

У 2021 році по всіх категоріях господарств зернові культури зібрано на площі 311 тис. га, намолочено 1690 тис. тонн зерна при середній урожайності 54,5 ц/га, що збільшено до 2020 року відповідно на 246 тис. тонн та 3,1 ц/га. Це найвищий валовий збір зерна в історії області.

В рамках реалізації державної програми «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» у 2021 році в агропромисловий комплекс області залучено 107,1 млн грн, що на 38,3 млн грн. більше в порівнянні з 2020 роком.

Рівненщина має всі передумови для активного залучення внутрішніх і зовнішніх інвестицій. Інвестицій в агропромисловий комплекс області є невід’ємною складовою її стабільного економічного зростання. З кожним реалізованим інвестиційним проектом створюються нові робочі місця, збільшуються надходження до бюджету, підвищується конкурентоспроможність підприємств області.

Інвестиційні кошти вкладаються у сучасні технології вирощування зберігання та переробку сільськогосподарських культур, розвиток птахівництва.

З метою розвитку аграрного сектору області протягом 2021 року здійснено будівництво двох об’єктів по переробці сільськогосподарської продукції та проведено реконструкцію шести тваринницьких приміщень для утримання племінних молочних телят, нетелів, дійних корів.

Крім того, за січень - вересень 2021 року обсяг освоєних капітальних інвестицій в сільському господарстві за рахунок усіх джерел фінансування становив 490,9 мільйона гривень.

Основні країни, до яких експортувалась сільськогосподарська продукція та продукти її переробки у 2021 році – це Азія, Африка та країни Європейського Союзу. 

Харчова та переробна промисловість Рівненської області представлена наступними галузями: молокопереробна, м'ясопереробна, хлібопекарська, борошномельна, кондитерська, олійно-жирова, консервна та пиво-безалкогольна.

За 2021 рік реалізовано продукції харчової промисловості на суму
8,5 млрд. грн, що складає 14,4 % до всієї  реалізованої промислової продукції.

Інвестиційна привабливість регіону.

  • Природнокліматичні умови сприятливі для вирощування переважної більшості сільськогосподарських культур, зокрема конкурентноспроможних (соя, ріпак, нішеві культури, кукурудза, цукрові буряки) а також розвитку ягідництва;
  • Високим є рівень освоєння земель, придатних для сільськогосподарського виробництва;
  • Наявність доріг з твердим покриттям до переважної більшості сільгосппідприємств;
  • Наявність в регіоні найбільшого на Західній Україні виробника мінеральних добрив – ПРАТ „РІВНЕАЗОТ”;
  • Можливість залучення земель, власники яких не використовують землі з передачею їх в оренду;
  • Наявність незадіяних тваринницьких приміщень;
  • Площа лісових угідь дає можливість заготовляти значні об’єми дикоростучих ягід.