Інформація щодо формування Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, форми заяв

Відповідно до статті 12² Закону України «Про насіння та садивний матеріал» та постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 882 (зі змінами) «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва» створено Реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва (далі Реєстр). 

Міністерство аграрної політики України наказом від 19 січня 2017 року № 7 уповноважило Державне підприємство «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції» (далі – Державне підприємство) на ведення Реєстру.

Для внесення до Реєстру необхідно подати відповідно до потреби Заяву встановленої форми,

форма заяви про включення юридичної особи до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

форма заяви про включення фізичної особи - підприємця до Державного реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва;

форма заяви про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва;

форма заяви про внесення змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містить Державний реєстр суб’єктів насінництва та розсадництва,

 яка затверджена наказом Міністерства аграрної політики України від 13.06.2016 №198, особисто або поштовим відправленням за адресою 01001, Україна, м. Київ, вулиця Хрещатик, 24. Після подачі заяви ваше підприємство буде внесено до Реєстру.

Всі копії документів, які зазначаються у заяві, подаються до територіальних представництв Державного підприємства для проведення сортового оцінювання згідно п. 10 «Порядку проведення сертифікації, видачі та скасування сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал» затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 97 (зі змінами).

Бланк заяви

Бланк згоди на обробку персональних даних

Технічні анкети у розрізі ботанічних таксонів

Новий бланк технічної анкети

Показники для визначення придатності сорту для поширення в Україні у розрізі ботанічних таксонів

Новий бланк показників для визначення придатності сорту для поширення

Культури

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 року № 918 «Про затвердження Критеріїв заборони поширення сортів рослин в Україні» (далі – Критерії) одним із критеріїв заборони поширення сортів в Україні є нанесення шкоди рослинному і тваринному світу, збереженню навколишнього природного середовища. Пунктом 4 Критеріїв такими сортами визначено сорти, створені методом генної інженерії, які містять генетично модифіковані конструкції, за умови культивування мають недосліджену природу походження, яка може спричинити небажані наслідки.

Тому до документів заявки необхідно надавати довідку (лист) довільної форми, що підтверджує відсутність ГМО в сорті рослин, поданий для проведення науково-технічної експертизи з метою набуття прав інтелектуальної власності.

Відповідальна особа за організацію роботи по сертифікації у Рівненській області – Леся Семенівна - начальник Тернопільської територіальної філії ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції», контактні телефони: 032-252-44-02; 063-847-66-33, або електронна адреса dp_ternopil@ukr.net .

Всі форми необхідних заяв можна знайти на сайті ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської продукції».